Fem catifa?

Amadeu Carbó i Martorell - 21 de març de 2021

El perquè d’aquest document.


Aquests darrers anys a Barcelona s’ha despertat un interès per fer catifes.


El Corpus 2020 es preveia una florida d’aquest tipus d’expressió, però la pandèmia va avortar aquelles iniciatives incipients, o la d’aquells grups que per primera vegada es llençaven a fer-les per primera vegada. Els grups que ja tenien una certa expertesa reconduien com podien la seva activitat amb propostes virtuals, o dins de recintes tancats amb accesos controlables.


Aquest 2021 segueix el soroll de fons de diferents col·lectius que pretenen llençar-se a realitzar catifes. És per això que a partir de diverses trucades, i contactes en els que se m’han consultat diversos aspectes tan tècnics, com d’altres tipus he decidit endreçar els coneixements que no són molts, i la informació de què disposo per posar-ho a disposició de tothom.


He de dir que la meva experiència és curta, a hores d’ara he participat en la confecció de mitja dotzena de catifes i totes elles de serradura (floc) tintat. Però he conegut, realitzat i realitzat tots els processos que intervenen.


Per tant aquest document vol donar prou informació per tal d’evitar els topants més feixucs que ens vàrem trobar i també pautar els procediments per ajudar a aquells grups nous que volen fer-ne. Cal dir que pel que fa als procediments s’adapten a les idiosincràsies de cada grup de persones, i cal adaptar-los.


També pot ser interessant observar aquest document com un “work in progress” i anar afegint i modificant per part de qui ho cregui convenient i anar afegint autories de manera que es vagi construïnt una mena de manual a disposició de tots.

Relació dels processos


 1. Constitució d’un grup de persones interessades en fer catifes

 2. Espai on es realitzarà

 3. Deliberació del motiu de la catifa

 4. Disseny de la catifa

 5. materials necessaris

 6. Estris necessaris

 7. Tenyit de les serradures

 8. Assecat i recollida

 9. Trasllat del disseny a tamany real

 10. Execució de la catifa

 11. La desfeta

 12. webs catifaires

Constitució d’un grup de persones interessades en fer catifes


Les persones d’aquests grups poden ser de procedències diverses i adoptar diverses formes.


Agrupacions informals i puntuals, grups de persones que formen part d’una entitat concreta, entitats agrupades en entitats de segon i tercer nivell etc.


El seu funcionament sol ser molt divers també. Jo sóc del tot partidari de crear-los des de l’òptica participativa del tot.


Espai on es realitzarà


És important disposar d’un espai per realitzar la catifa que reuneixi alguns aspectes que contribueixin a l’èxit de la catifa. Per mi son els següents:


 • Espai simbòlic per la comunitat, plaça, claustre, ...

 • De fàcil accés, lliure de barreres de qualsevol mena

 • Prou ampli per tal de que permeti una confecció participativa, i la seva visita sense entrebancs.


Deliberació del motiu de la catifa


El primer procés que s’enfronta el grup de catifaires, més enllà de la seva pròpia organització, és escollir quina catifa farà aquell any.


Creativitat i oportunitat al poder. Hi ha qui opta per realitzar creacions de zero i d’altres de cercar motius locals, o elements arquitectònics com esgrafiats de les façanes, vitralls, … etc.


També n’hi ha que decideixen aprofitar una efemèride, un homenatge, motius eucaristics del Corpus, motivacions reivindicatives etc…


Disseny de la catifa


Aquest és un dels processos delicats ja que el disseny ha de tenir en compte diversos aspectes per tal de que la seva execució final sigui un èxit i no dugui a una frustració del grup.


Aspectes que cal tenir en compte:


Cromatisme colors assumibles en el tenyit

Mides a les que caldrà transportar el disseny

Grau de detall, com més detallista més dificultat.

Grau de dificultat que està disposat a assumir el grup


Normalment aquest punt queda en mans de “l’artista” del grup, amb coneixements de disseny gràfic, o habilitats similars.


Els catifaries fan us de les TICS ja que el disseny acaba per arribar al grup en un arxiu vectorial i escalable.


Tot i que encara n’hi ha que fan el dibuix a ma i després el traslladen a terra amb guix o en paper d’embalar (Krafft)


Materials


Un cop tenim el disseny, és el moment que podem fer el càlcul de superfícies i colors a cobrir.


Amb aquest càlcul, podrem fer el pressupost del cost aproximat.


Floc net: Són encenalls per tal de fer jaç per animals. Aquests flocs son fàcils de tenyir i són molt barats per tant són molt eficients per cobrir superficies de les catifes.


Es serveixen en sacs de 175 litres, un pes aproximat de 6 quilograms. Per fer les catifes 1 quilogram cobreix una superficie aproximada de 1 metre quadrat de 2 cm de gruix.


El cost aproximat de cada sac és de 5 euros més IVA


Proveidor: https://www.embalajesvidal.com/ca/ és important fer l’encàrrec per telèfon.


Terra compostada: És substrat per plantes, s’utilitza per perfilar es serveixen en diferents formats.


El sac de 50 litres té un pes de 25 quilograms aproximadament.


Per fer 1 metre de perfil sense premsar de 2 cm d’alçada per 2 d’amplada es necessiten uns 240 grams de substrat aproximadament.


Per cobrir 1 m quadrat a 2 cm d’alçada necessitarem 10 quilos de substrat aproximadament.


Pot costar uns 10 o 12 euros el sac de 50 litres


Proveidor: Qualsevol floristeria, bazar etc.


Tints i pigments: Per tal de donar el color adient al floc farem servir diversos tints i pigments.


 • Pigments per ciments i morter (Microgiraltin, Comesland) els trobareu en cases de materials construcció


Proveidor: Manau, plataforma de la construcción,... i drogueries.


Cost: El cost varia depèn dels colors entre 3 i 15 euros


 • Tempera liquida: Malgrat no es coneix gaire jo he experimentat amb tempera escolar en pots de 500 ml i els resultats son espectaculars, però són més cars que el pigments d’obra anteriors.


Proveidor: Abacus, cases de materials de manualitats etc.


Cost: El preu pot rondar 4 euros però depen de la marca i distribuidor.


 • Tint de pintura a l’aigua


El problema és si es vol treballar amb blancs immaculats, no he trobat la manera, de moment ho soluciono amb sal de taula.


Estris necessaris

Els estris necessaris per tal de manipular el floc i tenyir-lo i després el seu emmagatzematge són barats i fàcils d'aconseguir, llevat de la formigonera.

 • Formigonera: És utilisima per aconsseguir tintats uniformes, en gran quantitat i amb poc esforç. Les podem trobar per 200 euros i les tenim per sempre o bé llogar-les. En cas de no disposar de formigonera el colorejat es pot fer a ma.

 • Cubells: Ens aniran bé per fer les preparacions dels pigments amb l’aigua i també com a mesurador del floc.

 • Mesuradors: Son estris tipus culleres que permeten mesurar, ens poden anar bé per fer servir sempre la mateixa quantitat de pigments.

 • Plàstics grans: Són del tot necessaris per estendre’ls a terra per el procés d’assecar el floc.

 • Bosses d’escombraries industrials: Seran d’utilitat per buidar el floc de la tolva de la formigonera un cop tenyit.

 • Caixes de recuperació: Serveixen per emmagatzemar els flocs un cop colorejats i secs. No cal comprar-les segurament els comerços que tenim a la vora estaran encantats de fer-nos-les arribar.

 • Precinte: Per tancar les caixes

 • Retolador: Per marcar les caixes

 • Escombra, fregona, i material de neteja: Per mantenir l’espai de treball en condicions s’embruta força.

Tenyit del floc


Tenyir no és difícil però cadascú té els seus “trucs". La millor manera és empírica, experimentant i sense por.

El primer que cal és ser prudent amb la quantitat d’aigua que actua de disolvent i mesurar el solut en aquest cas el pigment, la tempera o el tint de pintura per poder fer una proporció.

El segon és posar sempre una mesura concreta de floc dins la tolva de la formigonera, és l’única manera de controlar la tenyida. Per exemple tres cubells de floc, per tres litres d’aigua amb la solució de tint correponent. Dependrà de la capacitat de la tolva de la formigonera.

La formigonera farà la feina i a cada volta veurem com es va tenyint tot el floc i finalment obtindrem una tintada uniforme.

Un cop acabem la tenyida retirem el floc posant-lo dins les bosses d’escombraries industrials i el duem a assecar.


Assecat i recollida


Assecar els flocs és una de les parts importants de tot el procés, cal fer-ho bé per tal de que no es floreixi, ni podreixi el floc.


Necessitarem un espai gran, a cobert i ventilat.


Per fer-ho estendrem un plàstic de pintor, aquests de grans dimensions a terra i buidarem les bosses d’escombraries damunt del plàstic.


Com més estès tinguem el floc més ràpid i millor s’assecarà.


Necessitarem entre 48 i 72 hores.


Un cop sec encaixarem el floc, precintarem les caixes i marcarem amb un retolador de quin color es tracta.


Trasllat del disseny a tamany real


Per tal de poder executar la catifa caldrà que el disseny el traslladem a tamany real.


Per fer-ho hi ha diverses formes, per mi la més pràctica és fer imprimir en un plotter el disseny de la catifa passat a linea. Obtindrem la catifa a tamany real en diverses tires de paper que caldrà que muntem per tal de tenir-la sencera.


Hi ha qui traslladen els dissenys directament a terra amb un guix o que a mà alçada ho traslladen en un paper d’embalar.Execució de la catifa


Arriba el gran dia de realitzar la catifa.


Per realitzar-la i poder treballar amb comoditat recomano fer un tancat perimetral que protegeixi els catifaires i la seva activitat. Però que al mateix temps sigui prou accesible i permeables per si algú es vol afegir li sigui fàcil fer-ho.


És molt important de disposar d’un espai delimitat on tindrem totes les caixes de floc per colors.


Disposarem de com a mínim un parell o tres dissenys a color tamany A4 o A3 que ens permetrà resseguir on va cada color.


És del tot recomanable que un dels catifaires faci el rol de dirigir l’execució de la catifa, ens evitarem errors innecessaris.


Si la catifa no és excessivament complicada pot es pot plantejar la seva realització convidant als que baden a participar-hi.


Ara es tracta simplement d’anar omplint els espais amb els colors corresponents i si s’escau perfilant amb el substrat.


L’ordre es important, es recomanable anar omplint de dins cap a fora, o de dalt a baix depen del disseny.


La desfeta


Tradicionalment les catifes eren desfetes al passar les processons, concretament al pas de la custodia. Actualment no hi ha processons a cada barri com abans. La gent s’empesca mil i una manera per desfer-les, per exemple amb un ball de gegants, o d’una bestia amb el que es clou la jornada.


Però cadascú pot inventar mil i una manera que doni sentit a la desfeta de la seva catifa.


webs catifaires


http://catifairesgracia.blogspot.com/


https://dialegsdona.org/som-catifaires-del-raval/


https://www.ens.cat/associat/catifaires